ศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่สุราษฏร์ ธานี

ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

บ่ายวันนี้(15 ม.ค.62) ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยพันเอก พิรุณ นยโกวิทย์ หัวหน้าชุดประสานงานมวลชน กอ.รมน.จว.สุราษฎร์ธานี และส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นเพื่อติดตามเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนพร้อมกับแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกรณีที่ราษฎรบ้านไสดง หมู่ที่ 11 ต.ไทรขึง ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง 3 กิโลเมตร เป็นคอนกรีต เนื่องจากถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน ไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งกรณีดังกล่าวได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหางบประมาณ เพื่อนำมาปรับปรุงถนนสายดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

นอกจากนี้ชุดธรรมเคลื่อนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังได้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ ราษฎรได้แจ้งไปยังที่ว่าการอำเภอพระแสง ว่าได้มีการพบปลาตายเป็นจำนวนมาก น้ำมีกลิ่นเหม็น และมีสีดำ บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติคลองห้วยลึก หมู่ที่ 2 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่อำเภอพระแสง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าบริเวณห้วยดังกล่าว น้ำในลำห้วยมีสีดำ และพบปลาตายจริง มีท่อปล่อยน้ำลักษณะสีดำลงห้วย ซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเป็นสวนปาล์มน้ำมัน ไม่มีบ้านเรือนราษฎร แต่มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของเอกชนตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งกรณีนี้ทางตัวแทนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดังกล่าว ได้ชี้แจงพร้อมกับยอมรับว่า มีน้ำเสียของทางโรงงานรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำจริง ล่าสุดได้ทำการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่เน่าเสียให้กลับสู่สภาพเดิม.

Back To Top