มอบประกาศเกียรติคุณ

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2562

วันที่14 ม.ค.62 ที่ห้องศรีสุราษฎร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการส่งนักศึกษาแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2562 The 11th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2019 ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2562 ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในผลงาน “ความรักและความผูกพัน” สื่อถึงความรักและความผูกพันของครอบครัวช้างและความผูกพันระหว่างช้างกับคนไทย โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายวรายุ บุตรทอง นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลปะ นางสาวอริสา แก้วทองดี ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ นายภาคิไนย ใจสว่าง ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ และนายอธิป กล่อมทอง ปวช.2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ โดยมีนายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม

ในโอกาสนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวยกย่องผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งแข่งดังกล่าว พร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่ององค์กรและบุคคล ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและจังหวัดสุราษฎร์ธานี.

Back To Top