ช่วยซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหาย

สถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 15 ม.ค. 62 เวลา 06.00 น. ท้องฟ้าแจ่มใส ฝนไม่ตก ทะเลคลื่นสูง 1- 2 เมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และคลื่นลมแรง จำนวน 17 อำเภอ 88 ตำบล 582 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 18,137 ครัวเรือน 43,099 คน
สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ จำนวน 17 อำเภอ
ความเสียหาย 103 ล้านบาท
-บ้านพังเสียหายทั้งหลัง 3 หลัง ช่วยเหลือโดยเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังละ 220,000 บาท แรงงานให้อำเภอใช้หลักประชารัฐ(อ.ท่าชนะ และ อ.กาญจนดิษฐ์)
-บ้านพังเสียหายบางส่วน 313 หลัง(ได้มอบหมายให้ อปท.ดำเนินการช่วยเหลือ)ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 266 หลัง คิดเป็น ร้อยละ 85%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มค. 62 นี้ (ภาพ ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา)
-สัตว์เลี้ยงได้รับผลประทบ 410 ตัว (วัว-ควาย 380 ตัว เป็ด-ไก่ 30ตัว) พื้นที่การเกษตร 3,523 ไร่ บ่อปลา 12 บ่อ ถนนชำรุดเสียหาย 171 แห่ง สะพาน/คอสะพาน 14 แห่ง ฝาย 1 แห่ง ท่อ 60 แห่ง สถานที่ราชการ 46 แห่ง(รพ.สต.ขุนทะเล 1 แห่ง วัด 1 แห่ง และโรงเรียน 44 แห่ง)
นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ.สั่งการให้ อำเภอ อปท.เร่งสำรวจความเสียหาย และให้หน่วยทหาร ตำรวจ พลเรือน อำเภอ อปท. มูลนิธิฯ อาสาสมัคร ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน เร่งดำเนินการฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม ให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็ว และโครงการชลประทานโดยสำนักเครื่องจักร สนับสนุนรถขุดไฮดรอลิคชนิดตีนตะขาบจำนวน 4 คัน ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านปากฮาย ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จุดที่ 1 ได้ผลงาน 7.44 %

Back To Top