กำจัดเศษไม้ที่มากับน้ำ

วันที่ 14 ม.ค. 2562 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี โดยสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทาน ส่งเครื่องจักรกลรถขุดแบบไฮดรอลิคชนิดตีนตะขาบจำนวน 4 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำกัดเซาะตลิ่ง ที่ได้ผลกระทบจากพายุ”ปาบึก”บริเวณคลองหวาด หมู่ 10 บ้านปากฮาย ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จุดที่ 1 ความยาว 1,950 เมตร วันนี้ได้ผลงาน 145 เมตร คิดเป็น 7.44 %

Back To Top