ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปศุสัตว์สุราษฎร์ฯร่วมกับอำเภอบ้านนาเดิมตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะ และนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์และหญ้าแห้งจำนวน 200 ฟ่อน เกษตรกร 40 ราย โึคเนื้อและกระบือ จำนวน 380 ตัว ในพื้นที่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
โสภณ โชติกุลพล รายงาน

Back To Top