ยุทธจักรโล่เงินนำเสนอนายตำรวจชั้นผู้น้อยนิสัยดีฝีมือเยี่ยม

ขอแนะนำ ตำรวจหนุ่ม ชั้นผู้น้อย ร.ต.อ.บุญฤทธิ์ สุดทองคง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่ รอง สว.หน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธร จ.สุราษฎร์ธานี ผ่านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่มาพอสมควร สมัยชั้นประทวน เคยปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้ จึงสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยได้เป็นอย่างดี ชั้นสัญญาบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตรสารวัตร เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านการอบรม การฝึกมาก็หลายหลักสูตร ล่าสุด จบหลักสูตร ที่สำคัญ การอารักขาบุคคลสำคัญ (VIP PROTECTION) ของกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการสอบสวนกลาง เป็นหลักสูตรสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ให้ความสำคัญมาก เพราะต้องใช้บุคคลากรที่ผ่านการจบหลักสูตรนี้ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ วันจบหลักสูตรการฝึก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาเป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตรให้ ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว
สำหรับนายตำรวจที่ผู้บังคับบัญชาเรียกง่ายใช้คล่องสนองนโยบายนายตำรวจนายนี้ก็จัดอยู่ในประเภทที่กล่าว แถมยังเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมอาชีพและสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดี หนังสือพิมพ์-และเว็บไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 จึงได้นำเสนอประวัติพอเป็นสังเขปเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัววงศ์ตระกูลสืบไป

โสภณ โชติกุลพลดำมุณี รายงาน

Back To Top