ประชุมติดตมาสถานการณ์ 7วันอันตราย

วันที่29ธ.ค. 61 นายอุดม เพชรคุต ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชัยธวัช ศิวบวร ผชช. ร่วมประชุม ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยมี รอง ผวจ.สฎ นายประเวศ ไทยประยูร เป็นประธานการประชุม และประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ในส่วนกลาง
สถิติและผลดำเนินการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รอว.ผวจ.เป็นประธานพร้อมด้วยนายจำนงค์ สวัสดิ์วงศ์ ป้องกนภัยจังหวัด พ.ต.ท.สมพงษ์ เอกวัฒ สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมหัวหน้าหน่วยที่เกึ่ยวข้องประชุมสรุปผลการดำเนินการในช่วงวันที่ 27-28 ธ.ค.61 รวม 2 วัน มีอุบัติเหตุ 21 ครั้ง บาดเจ็บ 21 คน เสียชีวิต 1 คน (เหตุเสียชีวิตที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์)
ภาพรวมในเขต ศูนย์ ปภ.เขต 11 รวม 4 จังหวัด เกิดอุบัติเหตุ 75 ครั้ง บาดเจ็บ 82 คน เสียชีวิต 6 คน (ผู้เสียชีวิตจังหวัดชุมพร 2 คน นครศรีธรรมราช 2 คน พัทลุง 1 คน สุราษฎร์ธานี 1 คน)
เปรียบเทียบกับเทศกาลปีใหม่ 2561 ข้อมูล 4 จังหวัดใน ศูนย์ ปภ. เขต 11 สฎ 2 วัน อุบัติเหตุ ลดลง 9 ครั้ง บาดเจ็บ ลดลง 6 คน ผู้เสียชีวิต ลดลง 4 คน
ทั้งนี้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศ ช่วง 2 วันของการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุ 990 ครั้ง บาดเจ็บ 1,024 คน เสียชีวิต 98 คน มีสาเหตุจากเมาแล้วขับและการขับรถเร็วเป็นส่วนใหญ่ และเกิดเหตุกับรถจักรยานยนต์มากที่สุด

Back To Top