ศปภอ.ทบ.4 ช่วยผู่ประสพภัย

ศปภอ.ทบ.4
วันที่ 16 ธ.ค. 61
เวลา 1030
ศปภอ.ทบ.4 จัดกำลังพล 1 ชป. มี นายทหาร 1 นาย ,นายสิบ 5 นาย , พลทหาร 5 นาย พร้อม รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 ½ ตัน แบบ FTS 33 H2E (4X4) ร่วมกับ ว่าที่ร้อยโท สมชาย วงศ์จันทร์ นายอำกาญจนดิษฐ์ และ สจ.ปรีชา เพชรรัตน์ เข้าช่วยเหลือประชาชน นาง ประไพ พิชัยสงคราม เป็นผู้ป่วยติดเตียง ชาวบ้าน หมู่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ฝนตกหนัก น้ำไหลหลากเข้าพื้นที่ปิดเส้นทางเข้าออกบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ และ เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชน หมู่ 1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ ขนย้ายสิ่งของบ้านเรือนประชาชนขึ้นที่สูงเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลมาสมทบในพื้นที่ จำนวน 40 หลังคาเรือน ระดับน้ำปัจจุบันมีความสูงประมาณ 50 – 90 ซม. โดยมี ร.ท.อนุศร จันทร์ปัญญา เป็นหัวหน้าชุด ณ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี

Back To Top