องคมนตรีลงพื้นที่

องคมนตรี ตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการทำนบดินบ้านทับสมิงคลาพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วันนี้(29 พ.ย.61) พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการทำนบดินบ้านทับสมิงคลาพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมโครงการฯ พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และพบปะเยี่ยมราษฎรเพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการทำนบดินบ้านทับสมิงคลาพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ตามที่ราษฎรบ้านทับสมิงคลาขอพระราชทานโครงการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินสูง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมอาคารอัดน้ำ และระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ ท่อส่งน้ำ ซ้าย-สายใหญ่ ยาว 300 เมตร และอาคารประกอบท่อส่งน้ำ จำนวน 60 แห่ง

ปัจจุบันโครงการดังกล่าว สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 294 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 720 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ได้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคน.

Back To Top