เตรียมการประกวดพระเครื่องท้องถิ่น

ส.อบจ.สุราษฎร์ธานี เขตอำเภอคีรีรัฐนิคม เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดพระเครื่องพระบูชา ในงาน “ของดี คีรีรัฐ ปี 2561”

นายวัชรินทร์ วัฒนประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอำเภอคีรีรัฐนิคม (ส.อบจ.) เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนภาคประชาชนในอำเภอคีรีรัฐนิรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงาน “ของดี คีรีรัฐ ปี 2561” ในระหว่างวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวชุมชน และผลิตภัณฑ์การเกษตรของอำเภอคีรีรัฐนิคมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การเผยแพร่ผลงานด้านเกษตรอินทรีย์ การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน การจัดนิทรรศการด้านการเกษตร การละเล่นและการแสดงของกลุ่มองค์กรต่างๆ การประกวดพระเครื่องพระบูชา การแข่งขันไก่แจ้พันธุ์พื้นเมือง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคราคาย่อมเยา เป็นต้น

นายวัชรินทร์ วัฒนประดิษฐ์ กล่าวว่า ตนเองได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมประกวดพระเครื่อง โดยมีนายธนสร รัชชะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่องพระบูชาอำเภอคีรีรัฐนิคม–พนม–ตาขุน เป็นเลขานุการ ซึ่งกิจกรรมประกวดพระเครื่องในงานดังกล่าว แยกเป็น 8 โต๊ะ รวม 215 รายการ เป็นพระเครื่องพระบูชายอดนิยม โซนพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอพนม อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอพุนพิน ค่าส่งพระเข้าประกวดรายการละ 100 บาท โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ธนสร รัชชะ โทร. 084 – 7446445

Back To Top