ถวายสักการะ ร.๖

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๑๕ น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นศ.มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี ปจ.นศ.ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวัน “มหาธีรราชเจ้า” ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top