ลงนามความร่วมมือหอการค้า ธนาคารออมสิน

วันนี้( ๑๕ พ.ย. ๖๑) เวลา ๑๔.๐๐น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นศ. มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี ปจ.นศ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องสุมณฑา โรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ.นศ.

Back To Top