ตม.สุราษฎร์ธานีฝากเตือนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเกินวีซ่าแม้วันเดียวก็จะถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศ

พ.ต.อ.วันชนะ บวรบุญ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีแจ้งให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยวีซ่าขาดอายุแม้เพียงวันเดียวก็จะถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศไทยอีก จึงฝากประชาสัมันธ์ให้ผู้ประกอบการและต่างด้าวได้ทราบข้อมูลและปฎิบัติตามระเบียบจะได้ไม่เสียประวัติ

Back To Top