กอ.รมน.สุราษฎร์ธานีพบประชาชน

รองผอ.รมน.จว.สฎ.(ท)ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม

วันนี้(15พ.ย.61) ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.ทรงพล สุมนาวดี รอง ผอ.รมน.จว.สฎ.(ท) พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อร่วมบูรณาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ในกรณีบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ (ป่าช้าเก่า) บริเวณบ้านทุ่งค้อ และให้ปรับปรุงถนน ดินลูกลังให้เป็นถนนคอนกรีต นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกถนนสาธารณะบริเวณทางเข้าอบต.สมอทองตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้กับประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมเพื่อดำเนินการต่อไป

รอง ผอ.รมน.จว.สฎ.(ท) กล่าวว่า ตามที่ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ คสช. ได้สั่งการในที่ประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เกี่ยวกับความห่วงใยในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ด้วยกลไกของศูนย์ดำรงธรรม โดยมุ่งหวังให้การทำงานเป็นไปในลักษณะ การเดินเข้าหาประชาชน เพื่อรับฟังความเดือดร้อนและนำไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกแบบบูรณาการ และมอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ละกองทัพภาค ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา ร่วมกันทำงานในลักษณะ ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เข้าไปรับคลี่คลายและแก้ปัญหาของประชาชน ในการร้องเรียนแล้วและยังไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นความเดือดร้อนที่สำคัญในพื้น เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว.

Back To Top