ผ่าหัวใจโปลิศ ร.ต.อ.จรูญ รอดพันธุ์ชู รอง.สารวัตรสืบสวน สภ.ขุนทะเล สุราษฎร์ธานี

คอลัมน์ ผ่าหัวใจโปลิศ หนังสือพิมพ์ภาพข่าวอาชญากรรมภาค 8 เว็บไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 ขอแนะนำตำรวจชั้นผู้น้อยนิสัยดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม ร.ต.อ.จรูญ รอดพันธ์ุชู รอง.สารวัตรสืบสวน สภ.ขุนทะเลสุราษฎร์ธานี ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ สภ.ขุนทะเล ตั้งแต่ชั้นประทวนกระทั่งเลื่อนเป็น รอง.สาวัตร ผ่านการอบรมหลักสูตรสารวัตร
การปฎิบัติหน้าที่ชำนาญพื้นที่เป็นอย่างดี ถนนทุกสายรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี ด้านมวลชนเข้ากับผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนทุกคนต่างให้ความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารในพื้นที่เพราะ ร.ต.อ.จรูญ.เป็นตำรวจที่ติดดินไม่ถือยศเข้ากับชาวบ้านได้ทุกระดับชั้นเมื่อต้องการ ทราบข้อมูลอะไรชาวบ้านจึงพร้อมให้ความช่วยเหลือคอลัมน์ผ่าหัวใจโปลิศจึงนำเกร็ดประวัติชีวิตมาเผยแพร่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ตำรวจน้ำดีชั้นผู้น้อยที่จะเติบโตในชีวิตราชการตำรวจต่อไปในภายภาคหน้า
โสภณ โชติกุลพลดำมุณีรายงาน

Back To Top