ผ่าหัวใจโปลิศ พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผ่าหัวใจโปลิศ
คอลัมน์ ผ่าหัวใจโปลิศ หนังสือพิมพ์ภาพข่าวอาชญากรรมภาค 8 และเว็บไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 ใคร่ขอแนะนำนายตำรวจน้ำดีในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนายหนึ่งคือ พ.ต.อ.สุวัตน์ สุขศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกร็ดประวัติชีวิตเป็นคนภาคใต้โดยกำเนิดเกิดที่จังหวัดยะลา เมือ 4 พฤศจิกายน 2509 ปัจจุบันอายุ 51 ปี
คู่สมรส.ผศ.ดร.นิตย์ สุขศรี คณบดีคณะวิทยาการจัดมหาวิทยาลัยร

Back To Top