ยุทธจักรโล่เงิน พ.ต.อ.นิวัติ สุวรรณสิงห์ ผกก.สภ.ขุนทะเลสุราษฎร์ธานี

คอลัมน์สังคมยุทธจักรโล่เงิน หนังสือพิมพ์-เว็บไซต์อาชญากรรมภาค 8 ฉบับนี้ใครมาแนะนำนายตำรวจน้ำดี พ.ต.อ.นิวัติ สุวรรณสิงห์ ผกก.สภ.ขุนทะเล สุราษฎร์ธานีสั่งเข้มผู้ใต้บังคับคับบัญชาให้กวดขันเรื่องปัญหาอาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและ ทรัพย์สินให้กัประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบายตำรวจภูธรจังหวัด ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพอใจที่ปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ประชาชนจึงได้รับอานิสงส์ด้านความปบอดภัยกันถ้วนหน้า….

Back To Top