ผ่าหัวใจโปลิศ พ.ต.อ.จักรวรรดิ์ บุญทวีกุลสวัสดิ์

คอลัมน์ ผ่าหัวใจโปลิศ หนังสือพิมพ์ภาพข่าวอาชญากรรมภาค 8 เว็บไซต์อาชญากรรมภาค 8 ขอแนะนำนายตำรวจหนุ่มใหญ่นักพัฒนา ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้ประโยชน์ด้านการรับบริการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินร่วมทั้งด้านการจราจรตามโครงการ โรงพักเพื่อประชาชน ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
ด้านการพัฒนา เริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในทุกด้าน การพัฒนางานก็มุ่งให้ทำงานแบบบูรณาการเน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรมให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรม ด้านการพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงและพัฒนา สภ.โดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากมีมวลชนที่เชื่อถือพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านจึงทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความราบรื่นทำให้การยกระดับโรงพักเพื่อประชาชนเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้บังคับบัญชานายตำรวจน้ำดีท่านนี่คือ
พ.ต.อ.จักรวรรดิ์ บุญทวีกุลสวัสดิ์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรกะทู้จังหวัดภูเก็ต คอลัมน์ผ่าหัวใจโปลิศจึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้ตำรวจน้ำดีได้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ ที่คิดดีทำดีเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูลสืบไป..
โสภณ โชติกุลพลดำมุณี ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์อาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top