ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอเวียงสระ เยี่ยมบ้านนายสำราญ พังทูล อยู่ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง ซึ่งในขณะเกิดเหตุไม่มีผู้อาศัยอยู่ในบ้านเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท สำหรับการลงพื่นที่ในครั้งนี้มี นายอำเภอเวียงสระ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่เยี่ยมด้วย

Back To Top