จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข้าราชการและประชาชนจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมใจร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันนี้(23 ต.ค.61) เวลา 19.00 น. ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด นักเรียน/นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่า นำโดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมใจร่วมประกอบพิธีถวายบังคม จุดเทียน และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ยังความร่มเย็นเป็นสุขให้บังเกิดแก่บรรดาอาณาประชาราษฎร์ นับแต่สมัยพระองค์ตราบจนปัจจุบัน พระองค์ทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยความสนพระทัย ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงพยาบาล ริเริ่มให้มีประปา ไฟฟ้า รถเมล์ โทรศัพท์ การไปรษณีย์ และทรงจัดตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วราชอาณาจักร
นอกจานี้ทรงมีพระราชประสงค์ที่ขจัดการกดขี่ ความไม่ยุติธรรมในสังคมให้หมดสิ้นไปด้วยการเลิกทาส ด้านพระราชกรณียกิจนอกประเทศ พระองค์ได้เสด็จประภาสประเทศต่างๆ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี ทรงได้รับความคุ้นเคยและเห็นพระทัยจากพระราชาธิบดีและประมุขแห่งประเทศต่างๆ เป็นอันมาก และด้วยพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศจึงได้ทรงนำประเทศชาติรอดพ้นอันตรายมาได้หลายครั้งหลายครา จนทำให้ราชอาณาจักรไทยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้ตราบเท่าทุกวันนี้.

Back To Top