ประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ป่าชุมชนบ้านทุ่งพลับ หมู่ที่ ๕ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ

Back To Top