ผ่าหัวใจโปลิศ พ.ต.อ.วันชนะ บวรบุญ ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี

คอลัมน์ ผ่าหัวหัวใจโปลิศ หนังสือพิมพ์..เว็บไซต์ ข่าวอาชญากรรม ภาค 8 ขอแนะนำนายตำรวจน้ำดีอีกนายหนึ่งที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และปฎิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด มีผลงานสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์กรอย่างมากมาย การปฎิบัติงานในพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากเอกชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพและส่วนราชการในพื้นที่ด้วยดีเขาเป็นใครมารู้จักเกร็ดประวัติของ พ.ต.อ.วันชนะ บวรบุญ ผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี อายุ 42 ปีนับเป็นนายตำรวจที่มีความเจริญในตำแหน่งหน้าที่เพราะปฎิบัติดี คิดทำดี ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.(ตร.) )จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 47 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม)จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การปฎิบัติหน้าที่ไม่เคยบกพร่อง ไม่เคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง ใดๆ
การปฎิบัติหน้าที่รับราชการลำดับการแต่งตั้ง
1 กพ.2537 ตำแหน่ง ร.ต.ต.คำสั่ง มท.29/2537 ดำรงค์ตำแหน่ง รอง.สว.ประจำ ร.ร.นรต.
คำสั่ง ตร.113/2537 ลงวันที่ 24 มค.2537 ปฎิบัติราชการงานสอบสวน สน.คลองตัน
30กน.2537 ตำแหน่ง รอง.สวส.สน.สุทธิสาร รอง.สว.สืบสวน สภ.ต.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ
11กย.2545 ตำแหน่ง สวป.สภ.อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย สวย.งาน 1 อก.บก.น.2 บช.น.
1 พย.2548 ตำแหน่ง ด่าน.ตม.สมุย ศตม.ภาคใต้ สวย.ด่าน ตม.ภูเก็ต ศตม.ภาคใต้
9 กพ.2551 ตำแหน่ง สวญ.ด่าน.ตม.มาบตาพุด ศตม.ภาคกลาง สวญ.ตม.ระยอง บก.ตม.3
สวญ.ตม.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
5 เมย.2555 ตำแหน่ง ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 ตามคำสั่ง สตม.ที่ 59/2555 ลง 31 มี.ค.2555
หลังจากนั้นย้ายไปเป็น ผกก.ด่าน.ตม.สมุทรสาคร
และย้ายกลับมาดำรงตำแหน่ง ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีจนถึงปัจจุบัน.เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผกก.ด่านตม.สฎ.ครั้งแรกเห็นการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการด่าน ตม.สมุยที่ต้องปฎิบัติให้การบริการนักท่องเที่ยวด้วยความคับแคบแออัดเนื้องจากที่ทำงานเป็นห้องเช่า ไม่มีที่ทำการเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเองจึงมีแนวคิดที่จะสร้างสำนักงานด่านตม.เพื่อให้บริการประชาชนและชาวต่างชาติได้สดวกขึ้นจึงปรึกษาพักพวกเพื่อนฝูงนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่อ.เกาะสมุยเพื่อหาที่ดินและเงินในการจัดสร้างด่านในขณะที่การดำเนินการไปได้ด้วยดี ก็มีคำสั่งย้ายไปเป็น ผกก.ด่าน.ตม.สมุทรสาคร ทำให้โครงการต้องชะงักไป ต่อมาเมื่อมีคำสั่งย้ายมาเป็น ผกก.ด่าน.ตม.สฏ.ก็ได้ดำเนินการต่อในการสร้างที่ทำการด่าน.ตม.สมุย ได้รับความร่วมมือจากทุกองกรด้วยดีจึงได้สร้างที่ทำการด่านแล้วเสร็จสมบูรณ์เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ โดยในการสร้างด่าน.ตม.สมุย.ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด มูลค่าทั้งที่ดินและวัสดุภัณฑ์อุปกรณ์ค่าแรงงานประมาณ 13 ล้านบาทเศษโดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนับเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร.ด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างมากสมควรได้รับคำขมเชย.
โสภณ โชติกุลพลดำมุณี ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์..เว็บไซต์ ข่าวอาชญากรรม ภาค 8 รายงาน

Back To Top