ธรรมะสอนใจ

เมื่อมนุษย์ตายไปแล้ว มีทางไป ๗ ทาง คือ
ทางที่ ๑. ไปพระนิพพาน ด้วยกำลังของ วิปัสสนาญาณ !
ทางที่ ๒. ไปชั้นพรหม ด้วยกำลังของ สมถภาวนา!
ทางที่ ๓. ไปสวรรค์ ด้วยกำลังของ หิริโอตตัปปะ คือ เกรงกลัว ละอายต่อบาป!
ทางที่ ๔. กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ด้วยกำลังของ ศีล ๕
ทางที่ ๕. ไปเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน ด้วยกำลังของ ความหลง!
ทางที่ ๖. ไปเป็นเปรต อสูรกาย ด้วยกำลังของ โลภะ คือความโลภ!
ทางที่ ๗. ไปเกิดเป็นสัตว์นรก ด้วยกำลังของ โทสะ คือความโกรธ!
– เงินทอง ส่งถึง โรงพยาบาล
–ลูกหลาน ส่งถึง หลุมศพ
-บุญกุศล ส่งถึง ภพหน้า
-ภาวนา ส่งถึง นิพพาน
..อยากทำบุญ แต่ไม่มีเวลาไปวัด ..ไม่มีเวลาไปทำบุญ
แต่ยังมี เวลาหายใจอยู่ ..ก็ใช้ลมหายใจนั้น ให้เป็นประโยชน์ สิ!
.แค่ทำใจ ให้สงบ หายใจเข้า ก็ภาวนา ว่า “พุท” หายใจออก ก็ภาวนา ว่า “โธ” แค่นี้ ก็ได้บุญ มหาศาลแล้ว!
—— พระพุทธเจ้า ไม่ได้สอนให้เรา มีความสุข ..แต่พระองค์ สอนให้เรา รู้จักทุกข์ เรียนรู้ทุกข์และ เข้าใจในทุกข์นั้น หาเหตุแห่งทุกข์ ..แล้วกลับไปแก้ที่ต้นเหตุ ที่ทำให้เกิด ทุกข์! ——- ..กาย กับ ใจ อยู่ที่ไหน ที่นั่นแหละเป็นที่ ปฎิบัติบูชา
..ภาวนาอยู่ที่บ้าน อยู่ที่วัด อยู่ที่ ทำงาน อยู่โรงพยาบาล อยู่ที่ไหนๆ ก็ภาวนาได้หมดทุกที่
..บวช หรือ ไม่บวช ก็ภาวนาได้! —- อ่านแล้ว นำไปคิด นำไปใช้ เมื่อใช้แล้ว ปฎิบัติแล้วจะ เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้ว จะรู้แจ้งเห็นจริงในภัย ของการเกิดว่า เป็นทุกข์ แสนทรมาน และน่ากลัว!
…ธรรมมะดีดีกับวันดีดี

 

Back To Top