24 พฤศจิกายน 2561 วันเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมดวาระและจะมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ผู้สมัครกรรมการชุดใหม่ที่เป็นผู้สมัครอิสระ คือ ร.ต.อ.ไพรประสิทธิ์ จิตรมุ่ง รอง.สว.กก.สส.นปพ.ภูธรสุราษฎร์ธานี เป็นนายตำรวจหนุ่มใจถึงพึ่งได้ กล้านำเสนอในสิ่งที่ชอบธรรมเพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์สูงสุด 24 พฤศจิกายน 2561 โปรดเลือกเบอร์ (1) ผู้สมัคร อิสระ ร.ต.อ.ไพรประสิทธิ์ จิตรมุ่ง รอง.สว.กก.สส.นปพ.ภูธรสุราษฎร์ธานี

Back To Top