ประชุมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

ประชุมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยนายวิชาวุทย์ จินโต ผวจ.นายประเวศ ไทยประยูร รอง.ผวจ.นางแจ่มจิตร พูลสวัสดิ์ รอง.ผวจ.นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รอง.ผวจ.นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รอง.ผวจ.พล.ต.ทรงพล สุมยาวดี รอง.ผวจ.(ท)พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45 สุราษฎร์ธานีได้ร่วมประชุมส่วนราชการทุกอำเภอเพื่อรวมพลจิตร อาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ เพื่อทำความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องได้ไปปฎิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้าส่วนที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top