เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร.ต.อ.ไพรประสิทธิ์ จิตรมุ่ง รอง.สว.กก.สส.นปพ.ภ.จว.สฎ.ผู้สมัครอิสระเบอร์ 1 ใจถึงพึ่งได้ กล้าคิดกล้าทำ

นำเสนอในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ให้สมาชิกได้ประโยชน์สูงสุด

24 พฤศจิกายนนี้ โปรดเลือกเบอร์ 1

Back To Top