ประชุมทำความเข้าใจการยกระดับการให้การบริการประชาชนตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน

ประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายจราจร และธุรการ สภ.เคียนซาสุราษฎร์ธานีโดย พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี ผกก.นำข้าราชตำรวจระดับ รอง.ผกก.ทุกนาย สารวัตรทุกนายและเจ้าหน้าที่ธุรการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการยกระดับการให้การบริการประชาชนตามโครงการ โรงพักเพื่อประชาชนและทำความเข้าใจเรื่องการจัดงานวันตำรวจปี2561 ณ.ห้องประชุม สภ.เคียนซา สุราษฎร์ธานี

Back To Top