ประมวลภาพพิธีแจกถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสพภัยที่สุราษฎร์ธานี

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสพภัย อำเภอพระแสง อำเภอเคียนซา อำเภอพนม อภ อภีรีรัฐนิคม

โดยมีนายสิชวุทย์ จินโต ผวจ.นำข้าราชทุกส่วนราชการให้การต้อนรับ พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.นำตำรวจอำนวยความสดวกเส้นทางและดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง

Back To Top