รับตำแหน่งใหม่ ยศเดิม

พล.ต.ต.สนธิชัย  อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จ.ชุมพร โยกย้ายไปรับตำแหน่งผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีชมรมสื่อมวบชนสุราษฎร์ธานีและสมาคมสื่อภูมิภาคร่วมต้อนรับ ณ.ศฝร.ภ.8 เมื่อ 1 ตค.

Back To Top