ประชุมคณะกรรมการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุม กต.ตร.ภูธรจังหวัด
นายเอกสิทธิ์ กนกวิจิตร ผจก.บ.พันทิพย์ 1970 จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมัยแรกโดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ ประธาน อัยการ ทหาร ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจทางหลวง ตชด.และหน่วยงานที่อกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ห้องประชุมภูธรสุราษฎร์ธานี

โดยมีพล ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.รองประธาน กล่าวรายงาน

โสภณ โชติกุลพล รายงาน

Back To Top