มอบป้ายโครงการสุขาน่าใช้

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา /คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นายอำเภอเวียงสระ ได้ลงพื้นที่อำเภอเวียงสระ เพื่อร่วมพิธีมอบป้ายการสร้างสุขา และการซ่อมแซมสุขา ตามโครงการ “สุขาน่าใช้ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ” ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน โรงเรียนบ้านวังใหญ่
และโรงเรียนบ้านส้อง พร้อมมอบรางวัลเป็นทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ๆ ละ 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของอำเภอเวียงสระ จำนวน 10 ทุนๆละ 3,000 บาท ด้วย
ขอบคุณ ภาพ/ข้อมูล สนง.เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี

Back To Top