ผ่าหัวใจโปลิศ ร.ต.อ.ปราศรัย บุญถึง

คอลัมน์ผ่าหัวใจโปลิศใคร่แนะนำนายตำรวจชั้นผู้น้อยที่เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กรเพราะผลงานที่ปรากฎให้ผู้บังคับบัญชาได้คุยได้อย่างภาคภูมิล้วนเป็นผลจากการปฏิบัติขับเคลื่อนจากตำรวจชั้นผู้น้อย และเช่นเดียวกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นก็อาจจะเกิดจากการกระทำของผู้ปฎิบัติชั้นผู้น้อยเช่นเดียวกัน…หากผู้น้อยไม่ได้รับการปลูกฝังหรือได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากผู้บังคับบัญชา ก็จะยึดถือเป็นแบบอย่างนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานหรือชีวิตประจำ…ดังเช่น…
ร.ต.อ.ปราศรัย บุญถึง รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี เป็นนายตำรวจชั้นผู้น้อยที่ยึดถือแบบอย่างของผู้บังคับบัญชาที่ดีมาโดยตลอดเพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงต้องเชื่อฟังคำสั่งและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสังเกตุบุคคลต้องสงสัยอาการ กิริยาที่เป็นพิรุธ เพราะหากไม่สังเกตุก็จะตกเป็นเป้าหมายได้โดยง่ายดาย สมัยอยู่สภ.ศรีสาคร นราธิวาส ได้สั่งสมประสพการณ์ไว้อย่างมากมายและสามารถนำมาปฏิบัติเป็นผลงานสร้างความภูมิใจให้แก่ตนเองและผู้บังคับบัญชามาไม่น้อย…มารู้จักประวัติพอเป็นสังเขป….
ประวัติการศึกษา…
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จบจากโรงเรียนตำรวจภาค9 ยะลา รุ่น41
อบรมนายตำรวจสัญญาบัตร ปี 2556
ประวัติกาปฎิบัติหน้าที่
สภ.ศรีสาคร นราธิวาส
สภ.ท่าชี อ.บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจกาญจนดิษฐ์รับผิดชอบงานจราจร
ผลงานที่โดดเด่นสมัยอยู่สภ.ท่าชีสร้างผลงานตรวจค้นจับกุมขบวนการขนยาเสพติดลงสู่ภาคใต้ตอนล่างได้เป็นอันดับ 1 ในยุคแรกๆและต่อมาตำรวจสภ.ท่าชีก็นำแนวทางปฎิบัติมาปรับใช้จนผลงานออกมาไม่เคยขาดเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ.
เคยผ่านงานด้านการป้องกันปราบปราม
งานด้านมวลชนสัมพันธ์
งานด้านการจราจร
งานด้านควบคุมฝูงชน
และงานครูตำรวจแดร์
นับว่าผ่านงานมาครบเกือบทุกด้าน
ด้านมวลชนสัมพันธ์เข้าได้กับผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนได้ดีเยี่ยมสมัยเป็นหัวหน้าหน่วยบริการประชาชนท่าทองใหม่เข้ากับผู้นำชุมชนซึ่งต่างศาสนาได้เป็นอย่างดีและได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดีสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับตำรวจ คอลัมน์นี้จึงนำประวัติตำรวจน้ำดีมาเผยแพร่เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัววงศ์ตรักูลสือบไป
โสภณ โชติกุลพลดำมุณี ผู้อำนวยการ-เจ้าของ-บรรณาธิหนังสือพิมพ์-เว็บไซต์ ข่าวอาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top