ประชุมหัวหน้าส่วนราชการนครศรีธรรมราช

วันนี้ (22 สิงหาคม 2561) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนสิงหาคม 2561

Back To Top