เปิดอาคารที่ทำการด่านสมุย

ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีสร้างอาคารที่ทำการด่านสมุยมูลค่ากว่า 11 ล้านบาทโดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน
โดยเปิดอาคารทำการเป็นทางการแล้วเมื่อ 18 สิงหาคม 2561
พันตำรวจเอกวันชนะ บวรบุญ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าการก่อสร้างที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุยนั้นเริ่มดำเนินการเมื่อปี2557 แต่ยังไม่แล้วเสร็จตนเองซึ่งเป็นหัวหน้าด่านในขณะนั้นต้องโยกย้ายไปต่อมาได้ย้ายกลับมาและดำเนินการจนแล้วเสร็จโดยในการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ลงเพราะพันตำรวจเอกวันชนะ บวรบุญ ผู้กำกำกับการ เป็นผู้ผลักดันหาแนวร่วมทั้งเรื่องที่ดินเรื่องเงินและวัสดุก่อสร้างโดยมีแนวร่วมที่ช่วยบรืจาคสนับสนุนทั้งผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมบริษัทห้างร้านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้ข้าราชด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุยมีที่ทำการเป็นของตนเอง ซึ่งเดิมต้องเช่าอาคารของเอกชนแออัดคับแคบไม่สะดวกในการให้การบริการชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่สมุย พันตำรวจเอกวันชนะ บวรบุญ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ทำโครงการสร้างอาคารทร่ทำการด่านสมุยขึ้นและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยวสมุยโครงการดังกล่าวจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเปิดอาคารเมื่อเวลา09.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2561 พลตำรวจตรีเจษฎา ใยสุุ่น ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ.อาคารที่ทำการเลขที่333 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอาคารที่ทำการดังกล่าวจะสามารถให้การบริการประชานได้อย่างสดวกรวดเร็วสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองให้มีความเป็นมาตรฐานสากล
โสภณ โชติกุลพลดำมุณี ผู้อำนวยการ-เจ้าของ-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์-เว็บไซต์ ข่าวอาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top