เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด สฎ.

เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
เมื่อ เวลา10.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นานชุมพล สุขใส นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่อาคารศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ค่ายวิภาวดีรังสิตโดยมีสุเชาว์ ทูโมสิก ผอ.ศปส.จ.สุราษฎร์ธานีกล่าวรายงาน มีผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 35 รายใช้เวลาเข้าค่ายจำนวน 13 วันโดยจะแบ่งเป็นฝึกร่างกาย ฝึกจิตใจและแนะแนวอาชีพ ซึ่งเมื่อผู้เข้าค่ายฝึกจนครบหลักสูตรก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมกรรม ไปใช่ชีวิตเยี่ยงสุจริตชนทั่วไปจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็นการคืนคนดีสู่สังคมคม เพราะรัฐกำหนดว่าผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา โดยมีหน่วยงานหลายองค์กรให้การสนับสนุนเช่น ปปส.ภาค 8 สาธารณะสุข ทหาร ตำรวจ จังหวัด คุมประพฤติเป็นต้น.
โสภณ โชติกุลพลดำมุณี ผู้อำนวยการ-เจ้าของ-หนังสือพิมพ์-เว็ปไซต์ ข่าวข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top