เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟเที่ยวพิเศษ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟเที่ยวพิเศษ พร้อมชมแสง สีเสียง ตำนานพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

วันที่

14 ส.ค.61ที่สถานีรถไฟจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟนครศรีธรรมราช และโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อตอยอดทางวัฒนธรรม ด้วยศาสตร์การถอดรหัส 4 DNA เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ณ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ถึงสถานีรถไฟหน้าวัดธาตุน้อย(สถานีชั่วคราว) อ.ช้างกลาง มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและสื่อมวลชนทีแต่งกายย้อนยุคด้วยเสื้อลายดอกสีสันสดใสเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลั่นระฆังแล้ว ขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษขบวน 4220 จำนวน 10 โบกี้ ออกจากสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช มุ่งหน้าสู่เส้นทางสถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง(อ.ร่อนพิบูลย์) ลอดอุโมงค์ช่องเขาสู่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟวัดธาตุน้อย (สถานีชั่วคราว) ซึ่งในระหว่างเดินทางอยู่บนรถไฟได้ให้นายอำเภอทั้ง 23 อำเภอได้นำเสนอผลการถอดรหัส 4 DNA ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอด้วย เพื่อนำไปสู่การออกแบบแบรนดิ้งของ 23 อำเภอ ตามโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อตอยอดทางวัฒนธรรม ด้วยศาสตร์การถอดรหัส 4 DNA เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างยั่งยืนด้วย และเมื่อขบวนรถไฟถึงสถานีชุมทางเขาชุมทอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงจากรถไฟ แล้วนั่งรถสองแถวไม้ไปกราบสักการะแม่เศรษฐี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวร่อนพิบูลย์ ณ วัดร่อนนา ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จากนั้นนั่งรถสองแถวไม้กลับไปยังสวนอาการโกดำ ชิมอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นของชาวร่อนพิบูลย์ แล้วนั่งรถไฟจากสถานีชุมทางเขาชุมทองไปยังสถานีชุมทางทุ่งสง แล้วเดินทางต่อไปยังสถานีวัดธาตุน้อย(สถานีชั่วคราว) พร้อมกราบไหว้สรีระสังขารพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ส่วนภาคกลางคืนนักท่องเที่ยวจะได้ชมตลาดย้อนยุค ชมการแสดงแสง สี เสียง เล่าประวัติความเป็นมาของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ในระบบสามมิติด้วย

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการคิ๊กออฟไปสู่สากล วันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชมากที่สุดและมีรายได้สูงสุด เมื่อเทียบกับเมืองรองทั้ง 55 จังหวัด รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเชิงนโยบายให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ 9,580 ล้านบาท การปรับปรุงสนามบินนครศรีธรรมราช ให้เป็นสนามบินนานาชาติ งบกว่า 6,000 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จในปี 2565 จะทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น HUB ของการเดินทาง และมีพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่กำลังจะเป็นมรดกโลกในปีหน้า วันนี้เราต้องช่วยกันต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท่องเที่ยวในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนมากขึ้น ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่มีคุณค่า มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งอากาศดีและแหล่งต้นน้ำที่ดีที่สุดในประเทศไทย จึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน อัตลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางรถไฟนครศรีธรรมราช ก็เป็นอีกเว้นท์หนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความหลากหลายมากขึ้น สร้างความแปลกใหม่และความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ มีการแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกจิอาจารย์ตามสถานที่ต่าง ๆ ด้วย รวมทั้งได้เห็นวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช และธรรมชาติสองฝั่งริมทางรถไฟด้วย.

พงษ์นคร รายงาน

Back To Top