มทบ.45 จัดพิธีวันครบรอบ28ปี

มทบ.45 สุราษฎร์ธานีจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 28 เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลผู้ล่วงลับ

วันที่14 ส.ค.61 ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลตรี มโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 พร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชา นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ และแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีเนื่องสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 45 ครบรอบ 28 ปี โดยจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลแด่กำลังพลและบุคลากรผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 พร้อมด้วยนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

 

ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรทหารที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมอบรางวัลให้กับกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทสติปัญญาและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กำลังพลและหน่วยงาน

สำหรับมณฑลทหารบกที่ 45 เดิมคือหน่วยจังหวัดทหารบกชุมพร (ส่วนแยกสุราษฎร์ธานี) ต่อมาได้เคลื่อนย้ายหน่วยจากค่ายเขตอุดมศักดิ์ มาตั้งอยู่ที่สนามบินดอนนก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยอาศัยอาคารกองบังคับการของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 เป็นที่ตั้งชั่วคราว และวันที่ 14 สิงหาคม 2533 กองทัพบก ได้ออกคำสั่งให้จังหวัดทหารบกชุมพร ส่วนแยกสุราษฎร์ธานี แปรสภาพเป็นหน่วยจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี หรือ จทบ.ส.ฎ. ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 129 /33 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2533 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลทหารบกที่ 45

โสภณ โชติกุลพลดำมุณี ผู้อำนวยการ-เจ้าของ-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์-เวปไซต์ ข่าวอาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top