ลูกหลาน

ปวีณา ซิงค์ (วีณา) รอง Miss Universe Thailand 2018 เข้าเยี่ยมคารวะ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ในฐานะลูกหลานชาวยะลา โดยได้รับเสื้อ Yala Bird City เป็นของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดยะลา

สายฝนยะลารายงาน

Back To Top