ทำบุญถวาย

ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ
นายวิสุทธิ์ บุญปิยะสุวรรณ นายกสมาคมเหยี่ยวข่าวกรองส่วนกลางร่วมกับประชาชนในพื้นร่วมพิธีถวายอาหารแด่พระภิกษุ ณ.วัดโพธิ์ธาวาสเมืองสุราษฎร์ธานีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ

โสภณ โชติกุลพลดำมุณี ผู้อำนวยการ เจ้าของ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์-เวปไซต์ ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top