ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรทชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ทีฆายุกา   โหตุ     มหาราชินี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพิทูร ดำสาคร

จัดหางานจังหวัดระนองพร้อมข้าราชการและครอบครัว

Back To Top