ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรมชินีนาถในรัชกาลที่9

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวอุดมศรี ทองจันทร์

สมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

Back To Top