ประธานชมรมมวยสยามภาคใต้

ผอ. พิทยา รัตนพันธ์ ประธานชมรมมวยสยาม ให้การสนับสนุนวงการมวยสามจังหวัดชายแดนเจริญก้าวหน้าดีมาตลอด และได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อดีตยอดมวยใต้ ขุนเขาบูโด สายฝน ลูกกาบู บก.หนังสื่อพิมพ์อาชญากรรมภาค9

สายฝน ลูกกาบู รายงาน

Back To Top