ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

ทีฆายุกา. โหตุ   มหาราชินี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้านายไพโรจน์  โชติกเสถียรผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน

Back To Top