ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

ทีฆายุกา  โหตุ  มหาราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายไพโรจน์ โชติกเสถียร

ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พร้อมข้าราชการและคร อบครัว

Back To Top