ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

ทีฆายุกา โหตุ   มหาราชินี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

ผู้ตรวจราชการ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พร้อมข้าราชการและครอบครัว

Back To Top