ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก   โหตุ    มหาราชา

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

นายไพโรจน์  โชติกเสถียร

ผู้ตรวจราชการ กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน และครอบครัว

Back To Top