ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  • ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

นายเชาวลิต  พลไทย

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

Back To Top