ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชข้าพระพุทธเจ้า

นายธีระกิจ  หวังมุฑิตากุล

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

Back To Top