ถวายพระพรชัยมงคลเนื้องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

นายเอกสิทธิ์ กนกวิจิตร

ผู้จัดการ บริษัท พันธุ์ทิพย์ 1970 จำกัด

พร้อมทั้งพนักงาน

Back To Top