ปลูกป่าอาเซียนที่จังหวัดระนอง

ระนองจัดโครงการพื้นป่าอาเซียน เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก ประจำปี 2561
วันนี้(21มิ.ย.61)ณ บริเวณพื้นที่ บ้านล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พลตรีกฤษฎา พงษ์สามารถ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพื้นป่าอาเซียน เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนระนอง สู่มรดกโลกประจำปี 2561 โดยมี พันเอกเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 หน่วยราชการ เอกชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ทั้งของประเทศไทยและเมียนมาร์ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนตามแนวชายแดนของประเทศไทยและเมียนมาร์ให้เกิดความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เกิดเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามแนวชายแดนและพื้นที่ใกล้เคียงจนชื่อว่า”ปอดแห่งภูมิภาค” และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลดีต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต ความร่มรื่นสวยงาม ตลอดจนผืนป่าที่เกิดขึ้นยังสามารถใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติได้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนจังหวัดระนองในการฟื้นฟูป่าชายเลนสู่มรดกโลก โดยพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเดิมถูกบุกรุกจนเกิดความทรุดโทรมของสภาพป่าซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ได้ทำการตรวจยึดคืน ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดระนองเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 40 ไร่ โดยทำการปลูกกล้าพันธุ์ไม้ในวันนี้กว่า 2,8000 ต้น และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 1,000 กว่าคน/// ส.ปชส.ระนอง

Back To Top